Verbouwing deel UVV  in &/entree
Na de verkregen toestemming van de gemeente als verhuurder van het gebouw &/entree, is de eerste fase van de verbouwing recent afgerond met de plaatsing van een nieuwe keuken in de Tuinzaal en het opknappen van de Tuinzaal. Nu is de tweede en laatste verbouwingsfase (met o.a. de inrichting van een koffiehoek/ontvangstruimte en modernisering van overige ruimtes) aan de gang. Bij dit alles staat voorop dat UVV een uitnodigend, fris en toegankelijk karakter krijgt waar mensen zich welkom weten. Via een collage van foto’s (gemaakt door Harry Koelewijn) houden wij de komende tijd een ieder op de hoogte van de voortgang van de verbouwing. Zie bijgaande foto’s.
Wie meer wil weten over onze verbouwing kan daar Bertus Rakhorst voor aanschieten. Hij is graag bereid om een ieder verder te informeren.

Foto’s Harry Koelewijn