Nijkerk, 4 maart 2002

 Start nieuwe seizoen UVV Moespluktuin

Vrijdag 4 maart is het nieuwe seizoen van de UVV Moespluktuin weer van start gegaan. De Moespluktuin, liggend achter de school van Aeres aan de Luxoolseweg 1, is een tuin van 600m2. Hier kunnen inwoners van Nijkerk die zelf niet de mogelijkheid hebben een moestuin aan te leggen en het gezellig vinden om met anderen buiten te werken, aan de slag. Voor een duurzame en biologische manier van tuinieren worden er verschillende technieken toegepast. De Moespluktuin is op een meanderachtige wijze ingebed met perkjes. Vooraan komen de bloemen en iets verderop de groente. Gesina Noordewier: “Eens in de twee maanden hebben we een overleg met de school en de twee docenten. In overleg met hen maken we een schema met wat we willen verbouwen. Daarnaast hebben de deelnemers ook inspraak. Als deelnemer aan de Moespluktuin werk je 1 à 2 vaste dagdelen in de week (dinsdagochtend en/of vrijdagochtend) in de tuin. Tijden worden in overleg afgesproken. Gereedschap is aanwezig en er is ook een werkschuur met een terras en zitje. De zelf gekweekte groenten en bloemen mogen door de deelnemers voor eigen gebruik worden meegenomen. Daarnaast gaat een deel van de opbrengst naar speciale eetevenementen.”
“De Moespluktuin kan overigens nog wel wat deelnemers gebruiken”, zegt Dieke Buitink. “Op dit moment zijn we met zijn tienen en om de tuin goed te kunnen blijven bewerken en onderhouden zijn meer mensen van harte welkom. Het is zonder meer een leuke en actieve bezigheid. Belangstellenden kunnen zich melden bij UVV aan de Frieswijkstraat (www.uuv-nijkerk.nl, T 033-2460115) of direct een kijkje nemen bij de Moespluktuin aan de Luxoolseweg.