Beste UVV’ers en donateurs, Voor jullie ligt weer een nieuwe Nieuwsbrief met informatie over zaken die de UVV betreffen. Wanneer er van jullie kant vragen of opmerkingen zijn over de onderstaande punten, dan graag contact met één van de bestuursleden. Wij zijn graag bereid om een nadere toelichting te geven.


 1. Officiële en feestelijke opening van het vernieuwde UVV gebouw

  Op donderdag 24 augustus was het zover: de officiële en feestelijke opening van het vernieuwde UVV gebouw. Veel genodigden waren aanwezig om wethouder Audrey Rohen namens het college van B&W van de gemeente Nijkerk de openingshandeling te zien verrichten. In haar speech stipte de wethouder het belang aan van organisaties als UVV. Zij zijn het cement in de samenleving en bieden velen de mogelijkheid om er even uit te breken en anderen te ontmoeten voor een activiteit of zo maar een praatje. Met de officiële opening sluit UVV een lange periode van voorbereiding en verbouwing af. Een gebouw dat van alle gemakken is voorzien, een koffiecorner heeft en de nodige aantrekkingskracht zal hebben op nieuwe deelnemers. In de woorden van voorzitter Bert de Graaf: UVV is er klaar voor! (foto Kees van den Heuvel).

 2. Weer een nieuwe verbouwing op stapel bij UVV

  Nu de verbouwing van het UVV deel van &/entree aan de Frieswijkstraat afgerond is staat de volgende verbouwing op stapel. Met gelden gekregen van het Rabobank Stimuleringsfonds en de gemeente worden nu de toiletten aangepakt. Een noodzakelijk iets om na dertig jaar gebruik ook deze te vernieuwen. De vernieuwing van de toiletten zal in de maand oktober beginnen.

 

 1. Nieuwe koersbalmatten voor Koersbal

  Koersbal kan met de aanschaf van twee nieuwe koersbalmatten in het nieuwe seizoen fris van start. Met een bijdrage van een aan UVV Nederland verbonden steunfonds werd deze aanschaf mogelijk gemaakt. Het intensieve gebruik door de jaren heen en als gevolg daarvan de ontstane slijtage van de twee koersbalmatten, kan het spel echter niet meer gespeeld worden zoals het zou moeten en wordt door de spelers als erg hinderlijk wordt ervaren. Samen met de projectleider hopen wij dat de spelvreugde weer toeneemt en tegelijkertijd stimulerend werkt om nieuwe deelnemers enthousiast te maken om zich aan te melden. Aankondiging Seniorenbeurs 3 maart 2023 Op vrijdag 3 maart 2023 vindt er in Hart van Holland weer een Seniorenbeurs plaats. De Seniorenbeurs is een initiatief van de gemeente Nijkerk en de organisatie van deze beurs is in handen gelegd van Sigma. Als UVV maken wij samen met PCOB, Nijkerk Sportief en Gezond en Bibliotheek Nijkerk deel uit van een klankbordgroep en zijn op deze wijze nauw betrokken bij de voorbereidingen. De beurs heeft als doel: 55+ers uit Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken laagdrempelig te laten kennismaken met lokale organisaties rond wonen, zorg, welzijn, vitaliteit, zingeving, vrije tijd, financiële ondersteuning en belangenbehartiging voor senioren. Ook UVV zal met een stand zijn vertegenwoordigd. De verwachting is dat de Seniorenbeurs ca. 2000 bezoekers zal trekken. In het najaar volgt er meer informatie over deze beurs.

 2. Kunstbussen in de gemeente Nijkerk bundelen activiteiten.

  Met ingang van het seizoen 2022/2033 zal de Stichting Kunstbus Hoevelaken geen activiteiten en excursies meer organiseren. Belangrijkste reden hiervoor is dat de deelnemersaantallen verder dalen waardoor de kostprijs van de kaarten en excursies meer en meer moet stijgen.

  Vanaf nu worden interessante, mooie of ontroerende culturele evenementen voor vijftigplussers uit Hoevelaken, Nijkerkerveen en Nijkerk verzorgd door Kunstbus Nijkerk, een initiatief van UVV Nijkerk. Hanita Tijsseling, projectleider van de Kunstbus Nijkerk en Klaas Fokkema, bestuurslid van de Kunstbus Hoevelaken, zijn blij met deze ontwikkeling: “het zorgt voor meer duidelijkheid voor alle geïnteresseerden en het past bij de titel van het recente gemeentelijk coalitieakkoord ‘Samen wonen, samen werken, samen leven’. Daarnaast spelen schaalvoordelen van de bundeling een rol. Wij zijn ervan overtuigd dat de continuering van de doelstelling van de Kunstbus verder is versterkt.”

  Onlangs presenteerde de Kunstbus Nijkerk het programma  voor het seizoen 2022-2023. De folder met het programma en het inschrijfformulier is verkrijgbaar bij UVV Nijkerk, Dorpshuis de Stuw (Hoevelaken), Dorpshuis ’t Veense Hart (Nijkerkerveen) en in de Bibliotheken in Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken. De informatie is ook te vinden op www.uvv-nijkerk.nl of via een emailbericht naar kunstbus@uvv-nijkerk.nl. Belangstellenden kunnen tot 12 september a.s. zich aanmelden voor één of meerdere programmaonderdelen.

 3. Nijkerkse Fiets4daagse ook dit jaar weer op de kalender

Van 12 t/m 15 september vindt weer de Nijkerkse Fiets4daagse plaats. Al weer de vierde editie en niet meer weg te denken in het Nijkerkse. Deze fietsvierdaagse  is door de vele belevenissen onderweg extra aantrekkelijk voor de deelnemers. Het is niet alleen genieten van de brede omgeving van Nijkerk, maar door bezoek aan de op de uitgezette routes liggende musea, bijzondere tuinen en andere bezienswaardigheden geeft het aan de Nijkerkse Fiets4daagse een bijzondere dimensie. Dit jaar staat de geschiedenis van Nijkerk centraal. De uit te zetten routes kennen de afstanden van ca. 30/35, 45/50 en 60/70 kilometer. De kortste route kan ook gereden worden door gebruikers van een scootmobiel en de start- en finishplaats voor alle deelnemers is het NSC sportterrein aan de Luxoolseweg in Nijkerk. De Nijkerkse Fiets4daagse, een initiatief van UVV in samenwerking met VOEK en IVN Nijkerk, wordt geheel door bijdragen van deelnemers en lokale sponsors mogelijk gemaakt. Voor verdere informatie en inschrijven zie www.uvv-nijkerk.nl/nijkerksefiets4daagse.

6. Oproep voor het aanleveren van je e-mailadres aan het Secretariaat

Bijgaand de oproep om je e-mailadres, voor zover nog niet gedaan, aan te leveren bij het Secretariaat. Het scheelt het Secretariaat veel werk, maakt de communicatie binnen UVV gemakkelijker en spaart de nodige postzegels uit. Graag de medewerking van een ieder.

Met vriendelijke groet Bert de Graaf, Jan van Unen, Bertus Rakhorst, Patricia van Loozen, Jaap Deinum

UVV Nijkerk is een actieve en levendige vrijwilligersorganisatie, die toegevoegde waarde biedt aan met name kwetsbare ouderen, hulpvragers en instellingen op het gebied van zorg en welzijn. Wij zijn er ook voor zelfstandig wonende ouderen die géén hulp vragen, maar die wel hulp nodig hebben.

Wij zijn een aantrekkelijke vrijwilligersorganisatie waar verschillende groepen vrijwilligers met plezier en betrokkenheid een bijdrage aan leveren. Wij waarborgen kwaliteit, continuïteit en betrouwbaarheid van onze activiteiten. Wij signaleren nieuwe maatschappelijke vragen en dragen in samenwerking met anderen bij aan het vormgeven van vernieuwende oplossingen door middel van inzet van vrijwilligers

UVV Nijkerk © 2021| Unie van Vrijwilligers