Beste UVV’ers en donateurs,

Voor jullie ligt weer een nieuwe Nieuwsbrief met informatie over zaken die de UVV betreffen. Wanneer er van jullie kant vragen of opmerkingen zijn over de onderstaande punten, dan graag contact met één van de bestuursleden. Wij zijn graag bereid om een nadere toelichting te geven.

1. Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd…….
De woorden die burgemeester Gerard Renkema in zijn speech op dinsdag 26 april uitsprak tegen Bert de Graaf en hem vervolgens de versierselen opspeldde die behoren bij de koninklijke onderscheiding tot zijn benoeming als lid in de Orde van Oranje-Nassau (zie onderstaande foto). Bert de Graaf kreeg deze onderscheiding uitgereikt als waardering voor zijn vele (vrijwilligers)werk in de gemeente Nijkerk, waaronder UVV.

  Succesvolle verbouwing UVV deel &/entree nagenoeg klaar

 1. De verbouwing van het UVV deel van &/entree aan de Frieswijkstraat is nagenoeg klaar en laat een prachtig resultaat zien. Een niet meer terug te herkennen gebouw met open ruimtes, kleurrijke wanden en eind mei nog aangevuld met kleurig meubilair. In de afgelopen maanden is er veel werk verzet niet alleen door de aannemer, maar ook door onze eigen Klussendienst (Hans Karsmaker (projectleider), Jan Frijlink en Clement Fiester), Marjan Eeltink, Ahmed Slatta en Hanita Tijsseling (interieuradvies). Op de medewerkersbijeenkomst van afgelopen maandag werden zij onder applaus nog eens extra bedankt voor het vele werk wat zij hebben verricht. De UVV activiteiten kunnen in een nieuwe omgeving weer van start gaan. Op de UVV site is een door Harry Koelewijn gemaakte fotoreportage van de verbouwing te zien.
 2. Feestelijke openingsavond verbouwing op woensdagavond 1 juni a.s.
  Om de afronding van de verbouwing een bijzonder tintje te geven, is er op woensdagavond 1 juni a.s. voor alle UVV vrijwilligers een feestelijke openingsavond. Binnenkort worden de uitnodigingen hiervoor verstuurd.4. Nijkerkse Fiets4daagse voor komende drie jaar weer op de kalender

Met de ondertekening van een aanvulling op de in 2018 getekend convenant door UVV Nijkerk, VOEK Nijkerk, IVN Nijkerk en de werkgroep Nijkerkse Fiets4daagse, staat deze fietsvierdaagse ook voor de periode 2022-2024 weer op de kalender. De afgelopen vier jaar is met een onderbreking in het coronajaar 2020, jaarlijks in Nijkerk in de maand september de Nijkerkse Fiets4daagse met steeds tussen de 500-800 deelnemers succesvol georganiseerd. Een happening, die naast deelnemers uit Nijkerk ook de nodige deelnemers uit de rest van Nederland en zelfs uit onze buurlanden aantrekt. Deze fietsvierdaagse  is door de vele belevenissen onderweg extra aantrekkelijk voor de deelnemers. Het is niet alleen genieten van de brede omgeving van Nijkerk, maar door bezoek aan de op de uitgezette routes liggende musea, bijzondere tuinen en andere bezienswaardigheden geeft het aan de Nijkerkse Fiets4daagse een bijzondere dimensie. De komende editie wordt gehouden van 12 september tot en met 15 september 2022 en de uit te zetten routes kennen de afstanden van ca. 30/35, 45/50 en 60/70 kilometer. De kortste route kan ook gereden worden door gebruikers van een scootmobiel en de start- en finishplaats voor alle deelnemers is het NSC sportterrein aan de Luxoolseweg in Nijkerk. De Nijkerkse Fiets4daagse wordt geheel door bijdragen van deelnemers en lokale sponsors mogelijk gemaakt. Voor verdere informatie en inschrijven zie www.uvv-nijkerk.nl/nijkerksefiets4daagse.

5. UVV bus-uitje op 11 mei a.s.

Vanwege corona was het de afgelopen twee jaar niet meer mogelijk om het jaarlijkse UVV bus-uitje te organiseren. Dit jaar is het gelukkig wel mogelijk en wel op woensdag 11 mei a.s. Twee bussen zetten koers naar de Biesbosch voor een gezellige dag.

 

 1. Verhuizing Soos Nijkerkerveen naar een nieuwe locatie
  Om praktische redenen is Soos Nijkerkerveen verhuisd van ’T Veense Hart naar De Voorpost. Op woensdag 6 april jl. zijn daar de soos-activiteiten van start gegaan.7. Bestuursleden aanspreekpunt voor UVV-activiteiten en diensten
  Met het vertrek van Marianne van den Engel per 1 maart jl. als projectcoördinator is door het bestuur besloten om voorlopig haar taken en het zijn als aanspreekpunt voor UVV-activiteiten en diensten te verdelen onder de bestuursleden. Deze verdeling ziet er als volgt uit:

  Bert de Graaf Jan van Unen                                     Patricia van Loozen

Soos Nijkerk                                       Kunstbus                                             Soos Nijkerkerveen

Biljarten                                             Gymnastiek                                        Stijldansen

Scootmobielclub                                Herfstklanken                                     Linedance

Nijkerkse Fiets4daagse                      UVV  Vervoersservice                        Busuitje

(samen met Jaap Deinum)

 

Bertus Rakhorst                                Jaap Deinum
Moespluktuin                                     Recreatief fietsen

Koersbal                                             Leeskring

Creativiteiten                                     Telefooncirkel

Klussendienst                                     Secretariaat
                                                            Nijkerkse Fiets4daagse

(samen met Bert de Graaf)

 

 1. UVV Vervoersservice
  Naast de ritten die de UVV Vervoersservice in de week voor particulieren rijdt in de gemeente Nijkerk naar bijvoorbeeld huisarts, tandarts, apotheek of een bezoekje aan familie en vrienden, kent deze dienst ook de services Ontspanningsritten en Boodschappenbus. De Ontspanningsritten staan de komende maanden weer op het programma met uitstapjes in de omgeving van Nijkerk. De Boodschappenbus is een wekelijkse activiteit op de woensdagochtend en vrijdagmiddag. Voor zowel de Ontspanningsritten als voor de Boodschappenbus zijn flyers met nader informatie bij UVV beschikbaar of bezoek hiervoor de UVV site uvv-nijkerk.nl.
 2. Nieuwe vertrouwenspersoon bij UVV
  Na het vertrek van Jan van de Kuinder als vertrouwenspersoon per 1 februari jl. (na het vier jaar te hebben gedaan) heeft Hans van Daalen, huisarts in Nijkerk, de functie van vertrouwenspersoon voor UVV van hem overgenomen. Een vertrouwenspersoon is er voor medewerkers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag. Dat kan zijn agressie, geweld, seksuele intimidatie, ongewenste intimiteiten, pesten of discriminatie. Een vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht en gaat altijd vertrouwelijk om met jouw informatie.
  Je kunt bij de vertrouwenspersoon onder andere terecht voor:
 • eerste opvang als je bent lastiggevallen en hulp en advies nodig hebt;
 • het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is;
 • informatie over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures;
 • begeleiding als je de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of leiding van een onderneming;
 • doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties of een mediator;
 • het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag.

Daarnaast kan de vertrouwenspersoon:

 • het bestuur adviseren en ondersteunen bij het voorkomen van ongewenst gedrag;
 • gevallen van ongewenst gedrag registreren.

M.a.w. richting geven aan UVV hoe zij ongewenst gedrag kan voorkomen.

Op de UVV site staan de gegevens van Hans van Daalen hoe hij is te bereiken. Zie https://uvv-nijkerk.nl/over-uvv/vertrouwenspersoon/. Op deze pagina vind je ook het voor UVV Nijkerk

opgestelde protocol vertrouwenspersoon.

Met vriendelijke groet,
Bert de Graaf, Jan van Unen, Bertus Rakhorst
, Patricia van Loozen, Jaap Deinum