Corona houdt ons nog in de greep!

Nijkerk, 8 november 2021

 Helaas blijft de preventie tegen besmetting van het coronavirus onze aandacht vragen. Ook UVV komt weer in de stand waakzaam.

 Aangepaste coronamaatregelen
Op dinsdag 2 november 2021 heeft het kabinet een persconferentie gehouden over de aangepaste  coronamaatregelen. Naar aanleiding daarvan is het UVV bestuur bij elkaar geweest en heeft de gevolgen van de aangepaste coronamaatregelen besproken. Het volgende is besproken en besloten.

Wat gaat door:

Alle  wekelijkse activiteiten van UVV kunnen doorgaan onder voorwaarde dat de basis corona-
maatregelen worden toegepast:

 • 1,5 meter is de veilige afstand
 • Handen ontsmetten bij binnenkomst UVV, bij de ontsmettingspaal.
 • Blijf thuis bij klachten en laat je testen
 • Zorg voor voldoende frisse lucht, ventilatie op maximaal en eventueel ramen open
 • Schud geen handen

 

Bij verhuur van de grote en kleine zaal zijn de basis coronamaatregelen van toepassing en bovendien is het aantal personen beperkt. In de grote zaal mogen maximaal 60 personen en in de kleine zaal maximaal 20 personen.

Wat gaat niet door:

– Internationale Vrijwilligersdag en viering van 50 jaar UVV op 7 december a.s.
Het feest zou gehouden bij een horecagelegenheid. De wens is om een leuk, gezellig, gezamenlijk feest te organiseren, waar zoveel mogelijk vrijwilligers bij aanwezig kunnen zijn. Met de huidige corona-beperkingen is dat echter helaas  niet mogelijk. Daarom is besloten om het feest op 7 december a.s. niet te laten doorgaan. In plaats daarvan willen wij na de afronding van de verbouwing een openingsfeest organiseren in het vernieuwde UVV gebouw.

 

– Gecombineerde Jaarvergadering/Medewerkersbijeenkomst op 17 november a.s.:
De opkomst bij de voor dit jaar gecombineerde Jaarvergadering/Medewerkersbijeenkomst is hoog en deze wordt altijd afgesloten met een hapje en drankje. Erg gezellig maar niet verantwoord in deze coronaperiode. Daarom is besloten om de bijeenkomst dit jaar te laten vervallen.

NB. Tijdens de jaarvergadering wordt ook altijd het financiële jaarverslag over het afgelopen jaar besproken. Wie vragen heeft over het financiële jaarverslag (gepubliceerd op de UVV website) kan deze rechtstreeks aan de penningmeester stellen via penningmeester@uvv-nijkerk.nl.

 

Samenvattend:

 • Alle wekelijkse UVV-activiteiten kunnen doorgaan, met inachtneming van de basis
  coronamaatregelen
 • De bijeenkomsten op 17 november a.s. en 7 december a.s. worden afgelast
 • De capaciteit van de grote zaal is maximaal 60 personen en de kleine zaal 20 personen
 • Zorg goed voor jezelf maar zeker ook voor de ander

Wanneer er van jullie kant nog vragen zijn, dan zijn wij als bestuur graag bereid tot een nadere toelichting.

Met vriendelijke groet, mede namens het bestuur,

 

Bert de Graaf, voorzitter